Klachten

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel,

de Meeûssquare 35, 
tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 - 
info@ombudsman.as

www.ombudsman.as